image

TIA DATA


TIA DATA bileşeni, kullanıcıların veri toplamasını, iletmesini ve saklamasını sağlar. TIA DATA, zaman serisi veritabanları, NoSQL veritabanları ve ilişkisel veritabanları ile entegre çalışır. TIA DATA, TIA STORAGE ve TIA STREAM olmak üzere üç yazılım modülünden oluşur. TIA STORAGE verileri depolar ve TIA STREAM, akış verilerini depolama olmadan iletir ve işler.

image

TIA DATA Uygulamaları

TIA STREAM

TIA STREAM

TIA STREAM, kullanıcıların veri kaynaklarından ilgili varış noktalarına , TIA PLATFORM modüllerine ve/veya farklı hedeflere veri aktarmalarını sağlar.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA STORAGE

TIA STORAGE

TIA STORAGE, kullanıcıların sensörler, PLC'ler, aktüatörler, cihazlar, MES veya makineler gibi bileşenlerden alınan verileri saklamasına olanak tanır.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA SECURITY

TIA SECURITY

TIA SECURITY, kullanıcıların TIA PLATFORM kapsamında geliştirilen yazılımların güvenliğini artırmasına olanak tanır ve güncel güvenlik protokollerini uygular.Daha Fazla Bilgi Edin