TIA IOT

TIA IOT

İnternet veya endüstriyel ağlar üzerinden veri iletilebilen sensörler, aktüatörler, aygıtlar, cihazlar veya makineler gibi donanım parçalarından ve uygulama yazılımlarından oluşmaktadır.Daha Fazla Bilgi Edin

TIA DATA

TIA DATA

Verilerin toplanması ve bilgiye dönüştürülmesini sağlayan yöntemleri içermektedir. Veriye erişim, kaydetme, saklama, hazırlama, ön işleme, öz nitelik seçme-çıkarma, zaman ve frekans dönüşümü işlevlerini gerçekleştirmektedir.Daha Fazla Bilgi Edin

TIA APPS

TIA APPS

Modelleme, veri izleme, analiz etme ve yapay zeka fonksiyonlarını gerçekleştiren yazılım uygulamaları ve API’lerden oluşmaktadır.Daha Fazla Bilgi Edin

TIA UX

TIA UX

Sistemlerin dijital ortamda izlenmesini ve kontrol edilmesini, verilerin ve analizlerin son kullanıcıya kolay ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını  sağlayan gerçek zamanlı ve/veya geçmiş verileri içeren arayüz ve panellerden oluşmaktadır.Daha Fazla Bilgi Edin

TIA SENSOR

TIA SENSOR

TIA SENSOR hizmetleri kullanıcıların optimum sensör setini seçmesine olanak tanır.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA CNC

TIA CNC

TIA CNC, durum izleme ve optimizasyon amacıyla CNC makinelerinden veri toplar.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA PLC

TIA PLC

TIA PLC hizmetleri, kullanıcıların PLC'den okumak üzere PLC'leri seçmesine, programlamasına ve kurmasına olanak tanır.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA EDGE

TIA EDGE

TIA EDGE, yazılımın herhangi bir üretim tesisinde uçtaki (Edge) verileri hesaplaması ve aktarması için kullanıcıların uç cihazını seçip yüklediği bir hizmettir.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA CONTROL

TIA CONTROL

TIA CONTROL modülü, kullanıcıların bir makine veya sürecin uzaktan yönetimi ve kontrolü için oluşturmasına olanak tanır.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA STREAM

TIA STREAM

TIA STREAM, kullanıcıların veri kaynaklarından ilgili varış noktalarına , TIA PLATFORM modüllerine ve/veya farklı hedeflere veri aktarmalarını sağlar.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA STORAGE

TIA STORAGE

TIA STORAGE, kullanıcıların sensörler, PLC'ler, aktüatörler, cihazlar, MES veya makineler gibi bileşenlerden alınan verileri saklamasına olanak tanır.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA SECURITY

TIA SECURITY

TIA SECURITY, kullanıcıların TIA PLATFORM kapsamında geliştirilen yazılımların güvenliğini artırmasına olanak tanır ve güncel güvenlik protokollerini uygular.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA MONITORING

TIA MONITORING

TIA MONITORING, makine bakımında kullanılan durum izleme yöntemini kullanarak kestirimci bakımı mümkün kılan bir modüldür.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA OEE

TIA OEE

TIA OEE, sürecin ve/veya makinenin Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) hesaplamak için oluşturulmuş bir yazılım modülüdür.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA STATISTICS

TIA STATISTICS

TIA STATISTICS, veriler üzerinde istatistiksel analizler yapmak için oluşturulmuş bir yazılım modülüdür.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA METRICS

TIA METRICS

TIA METRICS, kullanıcıların herhangi bir süreç, üretim birimi veya ürün için tanımlanmış kriterleri hesaplamasına olanak tanır.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA DATA-GEN

TIA DATA-GEN

TIA DATA-GEN, özellikle motorlar, dişli kutuları ve hidrolik üniteler olmak üzere yaygın olarak kullanılan elektro-mekanik parçalar için sentetik veri oluşturan bir modüldür.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA ASP

TIA ASP

TIA ASP, yapay zeka uzmanı olmayan kullanıcıların makine öğrenimi modellerini seçip çalıştırmasına olanak tanıyan Apache StreamPipes tabanlı bir araçtır.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA MINIMIZE

TIA MINIMIZE

TIA MINIMIZE, üretimde elektriği, ulaşımda yakıt ve elektrik tüketimini optimize ederek tesislerde, makinelerde ve araçlarda kullanılan enerjiyi en aza indirmeyi amaçlayan bir modüldür.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA DETECT

TIA DETECT

TIA DETECT, endüstriyel üretim tesislerinde görsel kusur tespiti için geliştirilmiş bir modüldür.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA VISION

TIA VISION

TIA VISION, dijital görüntülerden anlam çıkarmak için matematiksel işlemler, işlevler ve algoritmalar sağlar.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA PREMA

TIA PREMA

TIA PREMA, makine veya süreç bileşenlerinin durumunu izler ve bakım prosesinin optimum yönetimini sağlar.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA MODEL

TIA MODEL

TIA MODEL, soyut ve somut sistemlerin gerçekçi modellerinin oluşturulmasına ve sunulmasına olanak sağlar.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA DASHBOARD

TIA DASHBOARD

TIA DASHBOARD, gerçek kullanıcıların katılımıyla geliştirilmiş bir veri görselleştirme modülüdür.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA 3D

TIA 3D

TIA 3D, yüksek düzeyde kullanıcı deneyimi sağlamak için gerçek kullanıcıların katılımıyla geliştirilmiş bir görselleştirme modülüdür.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA AR

TIA AR

TIA AR modülü, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak gerçek dünyadaki bir nesnenin sanal bir kopyasını oluşturur ve görüntüler.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA GAMIFY

TIA GAMIFY

TIA GAMIFY modülü, sahadan elde edilen anlık verilere paralel olarak üretim sürecini simüle eder.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA GIS

TIA GIS

TIA GIS modülü, dünyanın her yerindeki araçların anlık olarak takip edilmesini sağlayan bir harita sunmaktadır. Bu özellik sayesinde, araçlar gerçek zamanlı olarak harita üzerinde görüntülenmekte, rotaları takip edilebilmekte ve araç durumları izlenebilmektedir.Daha Fazla Bilgi Edin
TIA OPTIMIZE

TIA OPTIMIZE

TIA OPTIMIZE, üretim ve kaynak operasyonlarında optimum parametre setini belirlemeyi amaçlar.Daha Fazla Bilgi Edin