Reference Architectures and Standards for the Internet of Things and Big Data in Smart Manufacturing

Reference Architectures and Standards for the Internet of Things and Big Data in Smart Manufacturing

Please find here the abstract and URL of the paper presented at FiCloud 2019 7th International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud).

Hikayeyi Oku
Figma İçerisindeki Popüler Eklentiler

Figma İçerisindeki Popüler Eklentiler

Merhaba arkadaşlar daha önceki yazılarımda sizlere Figma ile ilgili önemli bulduğum konuları anlattım. Şimdi ise Figma’yı kullanırken işinizi kolaylaştıracak birkaç eklentiden(plug-in) bahsetmek istiyorum. Figma içerisindeki community kısmı güzel ve aktif şekilde kullanılıyor. İnsanlar da burada aktif olarak yaptıklarını paylaşarak birbirine yardımcı olmakta

Hikayeyi Oku
Uzun-Kısa Vadeli Bellek (LSTM) Nedir ve Nasıl Çalışır?

Uzun-Kısa Vadeli Bellek (LSTM) Nedir ve Nasıl Çalışır?

LSTM genel anlamda zaman sıralı gelen veriler üzerinde çalışan özyinelemeli sinir ağı (RNN) mimarisidir. LSTM ağlarını incelemeye başlamadan önce özyinelemeli sinir ağını (RNN) ve LSTM’in klasik RNN’le aralarında ne gibi farklılıklar olduğunu anlamakta fayda var. İleri beslemeli bir sinir ağında bilgi sadece ileri yönde ilerlerken, RNN’de bilgi bir döngü boyunca döner.

Hikayeyi Oku
VERİ GÖRSELLEŞTİRMEK İÇİN GRAFİK SEÇİMLERİ VE PANDAS PROFILING

VERİ GÖRSELLEŞTİRMEK İÇİN GRAFİK SEÇİMLERİ VE PANDAS PROFILING

Büyük Veri dünyasında durmadan üretilen trilyonlarca verinin karmaşıklığı ile her gün önem kazanan veri görselleştirme, veriyi analiz etmek ve veriden anlamlı sonuçlar çıkarabilmek için anlaşılabilir ve erişilebilir çözümler üretmektedir. Veri görselleştirme dünyası bir verideki trendleri, aykırı veya eksik değerleri, eğilimleri bulabilmek için çizelgeler, haritalar, grafikler sunan büyük ve etkili

Hikayeyi Oku
Uygulamalı Anlatım ile LSTM Modeli Nasıl Oluşturulur?

Uygulamalı Anlatım ile LSTM Modeli Nasıl Oluşturulur?

Bir önceki yazımda LSTM ağının mimarisi ve nasıl çalıştığı hakkında bilgiler vermiştim.Bu yazıda ise bir LSTM modelinin nasıl oluşturulduğunu uygulamalı olarak anlatacağım. Ayrıca bu yazıda LSTM ağı implement ederken hangi parametrelerden, hangi optimizasyon algoritmalarından

Hikayeyi Oku
A Workflow for Synthetic Data Generation and Predictive Maintenance for Vibration Data

A Workflow for Synthetic Data Generation and Predictive Maintenance for Vibration Data

Digital twins, virtual representations of real-life physical objects or processes, are becoming widely used in many different industrial sectors. One of the main uses of digital twins is predictive maintenance, and these technologies are being adapted to

Hikayeyi Oku
A Comparison of Deep Transfer Learning Methods on Bearing Fault Detection

A Comparison of Deep Transfer Learning Methods on Bearing Fault Detection

In rotating machinery, bearings are widely used as universal components. Bearings are placed in critical positions, therefore, in predictive maintenance, it is crucial to diagnose bearing faults accurately and in a timely manner. In this pape

Hikayeyi Oku
Performance Analysis of Machine Learning Models for Object Recognition in Underwater Video Images

Performance Analysis of Machine Learning Models for Object Recognition in Underwater Video Images

In this study, our primary aim is to detect different formations, objects on the images taken from various underwater videos. For this purpose, machine learning models such as SVM, multi-layer

Hikayeyi Oku
A Smart Winter Service Platform and Route Planning Algorithm

A Smart Winter Service Platform and Route Planning Algorithm

Winter service operations are one of many responsibilities of local authorities essential for public safety. Consisting of snow removal and spreading de-icing material, operations require the assignment of significant resources in terms of vehicles and personnel. For that reason

Hikayeyi Oku
Progress gained within the scope of digitization of the manufacturing industry with INDUSTRY 4.0

Progress gained within the scope of digitization of the manufacturing industry with INDUSTRY 4.0

In this paper, the concept of Industry 4.0 has been defined by describing the process of making information technologies accessible and their intended use in the manufacturing sector.

Hikayeyi Oku